Administracinė informacija

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau MSC) – neformaliojo vaikų švietimo mokykla

MSC VIZIJA

Neformaliojo ugdymo įstaiga, plėtojanti miesto moksleivių pažintinius-kūrybinius interesus techninės kūrybos, gamtos pažinimo ir gamtosaugos, estetinio lavinimo bei turizmo ir kraštotyros srityse. Turinti šiuolaikišką materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus. Atvira miesto visuomenei, bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti.

MSC MISIJA

Per kūrybinę ir pažintinę veiklą bei prasmingą laisvalaikio organizavimą turtinti jaunąją kartą, formuoti teigiamas demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias vertybines nuostatas, mokyti vaikus suvokti pasaulio įvairovę, ruošti juos gyvenimui, ugdyti dorą, laisvą, iniciatyvų, kūrybingą Lietuvos pilietį. Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių, interesus ir gebėjimus atitinkančias saviraiškos sąlygas, kad kiekvienas jaunasis pilietis įgytų kompetencijos, reikalingos jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, veikti ją ir tobulinti.

VEIKLOS DOKUMENTAI

Bendroji informacija 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas

MSC nuostatai

2021-2023 m. strateginis veiklos planas

2021 m. veiklos planas

Direktoriaus 2018 m. ataskaita

Direktoriaus 2019 m. ataskaita

Direktoriaus 2020 m. ataskaita 

Moksleivių saviraiškos centro 2019 m. veiklos ataskaita

Moksleivių saviraiškos centro 2020 m.  veiklos ataskaita

2020/2021 m.m. veikiantys būreliai

MSC veiklos organizavimo tvarkos aprašas 

 Atlyginimo už  būrelio lankymą dydis

 Prašymas lankyti būrelį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaiko iki 14 m.

 Prašymas lankyti būrelį nuo 2020 m. rugsėjo 1d.  mokinio nuo 14 m.

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Privatumo politika

 

Apie mus

Kontaktai 
Herbas

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

Smiltelės g.22-1, Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas: 190456638
Tel.Nr. 345810, 346137
El.paštas info@kmsc.lt

Facebook