Turizmo skyrius

Turizmo veiklos istorija

Žmogus siekia gyvenimo pilnumos, o ją suteikia tik visapusiškas jo pažinimas. Šiandien neiškeldamas kojos iš kambario, žmogus gali pasisemti koncentruotų žinių apie toliausius žemės kampelius, bet juk tai nenumaldo jo noro pajusti pasaulį pačiam. Įgimtas noras pažinti ne tik atveria žmogui pasaulį, bet dar labiau- žmogų pačiam sau. Todėl kelionės nėra vien tuščia pramoga, laisvalaikio praleidimo būdas, dažnai tai neįkainojama gyvenimo mokykla. Ugdyti norą nuo mažens pažinti pasaulį ėmėsi šalyje 1969 metais pasklidę mokinių turistinės, kraštotyrinės veiklos centrai.

Klaipėdos mieste Vaikų ekskursinė turistinė bazė įkurta 1969 m. balandžio 14 dieną. Ji pradėjo veikti Giruliuose, buvusio 7-ojo darželio patalpose ( Palangos 3C). Užėmė 3 aukštų mūrinį pastatą, kuriame buvo administracija ir bendrabutis. 1971 m. turistinė bazė persikelia į buvusias Kūdikių namų patalpas Šlaito g. 14. 1987 m. vasario 1 d. TSRS Švietimo ministerijos įsakymu pakeistas pavadinimas į Jaunųjų turistų stotį, 1997 m vasario 28 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu į Jaunimo turizmo centrą. Šis centras gyvavo, kol buvo prijungtas prie Moksleivių techninės kūrybos centro 2002 m.

Dabar Moksleivių saviraiškos centre veikia turizmo skyrius.
Pagrindinė šio skyriaus veikla:
– vaikų turizmas,
– mokyklinė kraštotyra,
– nakvynės paslauga, atvykstančioms turistinėms grupėms.
Įrengus sporto salę,  pritaikytą laipiojimo uolomis pratyboms, veikia laipiojimo uolomis būreliai.
Miesto mokyklų mokiniams organizuojamos turistinės varžybos, žygiai pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis. Rengiami turistiniai sąskrydžiai, vasaros stovyklos. Mokiniai dalyvauja įvairiose šalies mokinių turistinėse varžybose.
Teikiama pagalba mokyklų muziejams, rengiamos jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos, konferencijos, konkursai. Vasaros metu organizuojamos kraštotyrinės stovyklos.

Apie mus

Kontaktai 
Herbas

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

Smiltelės g.22-1, Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas: 190456638
Tel.Nr. 345810, 346137
El.paštas info@kmsc.lt

Facebook